EVENIMENTE

Adunarea Generală a Patronatului Producătorilor de Agregate Minerale, 30.06.2022, Alba Iulia
Dezbatere: "Necesitatea simplificării procedurilor de autorizare aplicabile activității de exploatare a rocilor de construcție. Prezentare comparativă între situația din România și din alte țări europene"

PPAM pledeaza pentru simplificarea legislatiei in exploatarea resurselor minerale.
Interviu cu Geolog Dr. Laurentiu Bogatu, secretar general al PPAM.